รวมภาพกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2

         ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นทดลองสอน  ทำให้เข้าใจถึงจิตวิญญาณความเป็นครูมากขึ้น ได้ฝึกฝนการสอนในห้องเรียน ทำให้ได้รับมุมมองต่างๆ ในด้านเทคนิคการสอน การสร้างสื่อการสอน จากเพื่อนๆ และจากคำแนะนำของอาจารย์ ซึ่งบางคนก็สามารถสอนได้ดี และบางคนก็ยังมีข้อต้องปรับปรุง ซึ่งทุกครั้งที่เพื่อนๆได้ทดลองสอน และคำแนะนำจากอาจารย์ล้วนเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะนำคำแนะนำเหล่านั้นไปปรับใช้ในอนาคตต่อไป อาจารย์สายฝน ท่านเป็นมากกว่าอาจารย์ ท่านมิได้สอนพวกเราอย่างเดียว แต่ท่านได้เป็นตัวอย่างที่ดี ที่พวกเราจะดูท่านเป็นแบบอย่าง และจะเป็นครูที่ดี ปฏิบัติตามคำสอน และแบบอย่างที่อาจารย์ได้เป็นตัวอย่างครับ...0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น